Vent venligst ...


Loading...

Opsætning i Joomla

1. Information om betalingen i Joomla

Når betalingen er gennemført, er den tilgængelig i Joomla-administrationen under Components > ePay Payment Solutions.

Du kan se flere oplysninger om transaktionen ved at klikke på transaktions-ID’et.

2. Indstillinger til ePays fakturamodul i Joomla

Du finder indstillingerne til modulet ved at vælge Components -> ePay Payment Solutions i menuen.


Merchant number

Indtast dit forretningsnummer, som du har fået af ePay. Du finder det i menuen Indstillinger -> Betalingssystemet på din ePay-administration.

Window ID

Definer, hvilket betalingsvindue du vil bruge. Du kan oprette forskellige betalingsvinduer i din ePay-administration i menuen Indstillinger -> Betalingsvinduet. Det kan bruges til at vise forskellige logoer og tekster eller have forskellige gebyrindstillinger. 

Use API

Hvis du aktiverer denne funktion, kan du behandle dine betalinger direkte fra ordreadministrationen i Joomla. Det vil sige, at du ikke behøver logge ind på din ePay-konto for at hæve, slette eller kreditere betalinger.

Group

Du kan gruppere dine betalinger i forskellige grupper og begrænse adgangen for dine ePay-brugere til specifikke grupper. En gruppe er blot et navn/streng. Hvis du ikke vil brug denne funktion, skal feltet blot være tomt (standard). 

Show email

Sæt denne til Show, hvis e-mailfeltet skal vises på betalingssiden.

Show name

Sæt denne til Show, hvis navnefeltet skal vises på betalingssiden.

Show address

Sæt denne til Show, hvis adressefeltet skal vises på betalingssiden.

Show country

Sæt denne til Show, hvis landefeltet skal vises på betalingssiden. 

Show phone

Sæt denne til Show, hvis telefonfeltet skal vises på betalingssiden.

Show comment

Sæt denne til Show, hvis kommentarfeltet skal vises på betalingssiden.

Menu containing terms

Angiv den menu i Joomla, som indeholder betalingsbetingelserne.

Require accept terms

Sæt denne til Yes, hvis kunden skal acceptere betingelserne, inden betalingen kan gennemføres. 

Available currencies

Vælg de valutaer, som kunden skal kunne betale med.

Available payment methods

Vælg de betalingskortlogoer, som skal vises for kunden ved betalingen.

Company name

Angiv det virksomhedsnavn, som betalingerne sker til.

Company email

Angiv den e-mailadresse, som betalingsbekræftelserne skal sendes fra. Hvis der ikke skal sendes en bekræftelse, skal dette felt være tomt (blank).

E-mail payment confirmation

Angiv de e-mails, som skal modtage en kopi af betalingsbekræftelsen. Dette virker kun, hvis "Company e-mail" er angivet. 

Show Cardholder name

Sæt denne til Show, hvis kunden skal angive sit navn i betalingsvinduet.

Customer pays the payment fee

Hvis du aktiverer denne indstilling, bliver gebyret for betalingen pålagt kunden. Dette sker i et ekstra trin i betalingsvinduet, hvor kunden bliver oplyst om gebyrets størrelse og bedes bekræfte det.

Instant capture

Aktiver denne funktion, hvis dine betalinger skal hæves med det samme. Du må kun benytte instant capture, hvis kunden også modtager sine varer med det samme (f.eks. ved downloads eller services).

MD5 key

Hvis du bruger MD5, skal du skrive din hemmelige nøgle her (den, som du også har angivet i din ePay-administration). Nøglerne skal være helt ens i de to systemer (husk store og små bogstaver).

Auth E-mail

Hvis du vil modtage en e-mail, hver gang der gennemføres en betaling på din webshop, skal du indtaste en e-mailadresse her. Har du flere modtagere, kan du separere adresserne med semikolon (;). Lad blot feltet være tomt, hvis du ikkevil modtage e-mails.

Split payment

Her vælger du, om alle betalinger skal behandles som delte betalinger. Har du aktiveret dette, kan du i ePay-administrationen hæve en betaling over flere gange (f.eks. hvis en kundes varer sendes over flere omgange). Læs mere om delte betalinger her


Alle nævnte funktioner er indbygget i Joomla!-modulet. Dog kan du selv implementere alle de funktioner, vi tilbyder. Det gør du ved at definere relevante parametre i modulfilerne. Her er en oversigt over alle tilgængelige parametre

3. Opsætning af sprog

Du kan ændre sproget i fakturamodulet eller tilføje et ny sprog, hvis du ønsker det.

For at ændre i et eksisterende sprog skal du gøre følgende:

Gå til mappen \languages\da-DK\

Åbn filen da-DK.com_epay.ini, og foretag dine ændringer.
 
Du må kun rette i kolonnen til højre. Ændrer du i kolonnen til venstre, fejler oversættelsen.

For at tilføje et nyt sprog skal du gøre følgende:

Kopier filen da-DK.com_epay.ini til f.eks. \languages\de-DE\
 
Åben filen \languages\de-DE\da-DK.com_epay.ini. Her findes de sprogetiketter, der definerer sproget i fakturamodulet.
 
Hvis du vil ændre i sproget i administrationen, foregår det på samme måde. Der skal du blot bruge mappen administrator.

4. Behandling af betalinger i Joomla

Du kan behandle dine betalinger direkte fra ordreadministrationen i Joomla, så du ikke behøver at logge på din ePay-konto for at hæve, kreditere eller slette betalinger.

Dette kræver, at indstillingen ”Use API” er sat til Yes. Når dette er aktiveret, skal den IP-adresse, som Joomla-systemer befinder sig på, registreres på din ePay-administration i menuen API/Webservices -> Adgang

Herefter vil Joomla hente oplysninger om transaktionen fra ePays system, når ordren findes frem i Joomla. Det drejer sig om følgende oplysninger:

Transaktionsstatus
Indløser
Valutakode
Evt. split betaling
Evt. beskrivelse
Evt. navnet på kortholderen
Autoriseret beløb samt tidspunkt
Hævet beløb samt tidspunkt
Krediteret beløb samt tidspunkt
 
For at hæve betalingen for en ordre skal du finde ordren frem, angive det beløb, som du vil hæve, og trykke på ’Capture’.

For at kreditere en betaling skal du finde ordren frem, angive det beløb, som du vil refundere, og trykke på ’Credit’.

For at slette en betaling skal du finde ordren frem og trykke på ’Delete’.

5. Ændring af mail-template

Hvis du vil ændre designet på betalingsbekræftelsesmailen, så kan du gøre det i filen components\com_epay\mail-template.php
 
Følgende strenge vil blive erstattet:
 [tid] erstattes med transaktions-ID
 [orderid] erstattes med fakturanummer
 [cur] erstattes med valutaen
 [transfee] erstattes med evt. transaktionsgebyr
 [company] erstattes med virksomhedsnavn
 [date] erstattes med dato
 [time] erstattes med tid
 [cemail] erstattes med kundens e-mail
 [cname] erstattes med kundens navn
 [caddress] erstattes med kundens adresse
 [ccountry] erstattes med kundens land
 [cphone] erstattes med kundens telefonnummer
 [ccomment] erstattes med kundens kommentar

6. Direkte link

Du kan oprette et link til betalingssiden, hvor værdierne på nogle af felterne er angivet. Det kan du bruge til at sende et link direkte til kunden. 

Url’en skal defineres på denne måde:

http://dinjoomla.dk/index.php?option=com_epay&Itemid=[menuitemid]&set_amount=[amount]&set_invoice=[invoice]&set_email=[email]&set_currency=[currency]

Værdierne erstattes som følger:
[menuitemid] = erstattes med det menu-id, som betalingssiden er tilknyttet i Joomla
[amount] = beløbet i mindste enheder (øre). F.eks. skal DKK 125,75 angives som 12575 i amount-feltet.
[invoice] = fakturanummeret
[email] = kundens e-mail
[currency] = valutaen, som betalingen gennemføres med
 
URL’en kan f.eks. således ud:
 
http://dinjoomla.dk/index.php?option=com_epay&Itemid=3&set_amount=5158&set_invoice=81&set_email=
kunde@email.dk&set_currency=208

 
Det vil føre kunden til betalingssiden.
Fork me on GitHub